Klare-mandater

Klare mandater

Klare mandater gjør styrearbeid enklere

Vær tydelig og sikker på hvem som bestemmer hva hos deg. For mange kokker er oppskriften på katastrofe i alle sammenhenger og i hvert fall i styresammenheng. Beslutninger skal tas og det avgjørende er at de blir respektert og gjennomført.

 

Avklaring av mål, oppgaver og forventninger gir motivasjon!

 

Sliter du med uavklarte rammer og roller, så har vi mange års erfaring med å få  eiere, styrer og ledergrupper til å skape resultat sammen. 

Er mandater utfordrende?

Fieldset

 

Verification