Seminar

Seminar

Kurs, og innhold til seminarer/konferanser

 

Vi leverer sterkt faglig innhold sammensatt med egne erfaringer gjennom mange år. Vi har oppgaver i selskaper hele tiden som gjør at vi  er kontinuerlig oppdatert på hva som skjer  i markedet.  Vår spesial kunnskap er innhold og leveranser til seminar og forelesninger innen  eier- og styrerelaterte utfordringer.

 

Styrekompetanse utviklet og gjennomførte det første eier- og styrekurs på Høgskolen i Steinkjer i 1998. Dette var det første studie i styrearbeid i Norge. Styrekompetanse har levert kurs og konferanser til organisasjoner, selskap og Kommunens Sentralforbund.

 

Temaer som er viktige:

 

  • Samspill som viktigste inspirasjons og motivasjonkilde.
  • Hvem skal få til endringer
  • Den enkeltes ansvar for selv å ville bidra
  • Hvordan skal eierne sikre utvikling og resultater
  • Krav til eier
  • Krav til Styret 
  • Krav til ledelsen

 

  • Seminar, kurs og konferanser tilrettelegges for den enkelte  oppdragsgiver. Vi legger opp form og innhold basert på vår kunnskap og erfaring med tilpasning til oppdragsgiver behov og ønsker.
  • Seminar, kurs og konferanser kan være kun for eiere, styremedlemmer eller ledelse, men de beste samlinger er der hvor alle med viktige oppgaver for selskapet deltar.
  • Foredrag, innhold i seminarer, kurs og konferanser kan  være  alt fra 45 minutter til å lede hele konferansen over flere dager.

Be om tilbud på seminar/forelesning

Fieldset

 

Verification