Eierstyring – Eiermelding

Eierstyring / Eiermelding

Godt eierskap

 

Eierskapsmeldinger utviklet og forbedret gjennom politiske prosesser – gjør kommunestyrets medlemmer bevisste på sin eierrolle. Gjennom slike prosesser får en gode holdninger og rutiner for hvordan en fordeler makt og myndighet – oppgaver og ansvar.

 

Helt siden 2000 har Styrekompetanse levert kunnskap og prosesser for kommuner. Vi kan sette opp og gjennomføre dags program for en kommune eller flere kommuner i sammen. Programmet er levert via KS – og får alltid svært gode tilbakemeldinger om nytten ved seminaret.

 

Kunnskapdeling – erfaringsutveksling og faglige fakta. Godt eierskap gir politisk styring..

Trenger du hjelp til eierstyring?

Fieldset

 

Verification