Tydelige Mål

Tydelige mål

Klare mål er avgjørende for et hvert styre

Definer hva dere vil oppnå, slik at det ikke blir brukt en masse unødvendig tid på å diskutere senere. Omkamper er dyre og misforståelser, som skaper usikkerhet, kan være katastrofale.

 

En sammenblanding av roller "hatteproblematikk" er velkjent  både for selskap og i politikk. Det skjer ofte der en minst venter det. Det er ikke så lett når egne interesser blir for sterke, eller at en ikke har satt seg godt nok inn i Troverdig ledelse. Eierne, styret og ledelsen må ha klart for seg hvilke oppgaver og roller den enkelte har for å nå de fastsatte mål. Troverdig ledelse handler om å  gi den enkelte en trygghet og best mulig rammer for solid selskapsutvikling.

 

Vi har lang erfaring med å utvikle Troverdig ledelse i selskap og organisasjoner gjennom strategi ,  målsetting og operativ gjennomføring.

Trenger du hjelp med å definere mål?

Fieldset

 

Verification